Giá trị cốt lõi

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI mà toàn thể đội ngũ lãnh đạo và nhân viên Sàn giao dịch bất động sản Quảng Bình Land phải giữ:

Khách hàng được định nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu bán hoặc mua bất động sản tại Quảng Bình, đã, đang hoặc chưa có liên hệ đến sàn.

Nhân viên Sàn được định nghĩa là người có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng cộng tác viên đối với Sàn.

1. Tôn trọng

2. Nhiệt tình

3. Vì lợi ích khách hàng trên hết

4. Bảo vệ uy tín thương hiệu của Sàn QUANGBINHLAND

 

Cụ thể bằng những hành vi sau: 

I. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:

1. Tôn trọng mọi nhu cầu của khách về nhà đất (lắng nghe và ghi nhận các nhu cầu mua, bán)

2. Nhiệt tình trong tư vấn và tìm kiếm các bất động sản hoặc bên mua đáp ứng nhu cầu

3. Tuyệt đối không có hành vi:

- Chế nhạo, coi thường nhu cầu khách hàng dù nó không đúng với thị trường

- Lợi dụng việc khách hàng không biết để tìm mọi cách thuyết phục khách bán hoặc mua nhằm trục lợi cá nhân, mang bất lợi hoặc vấn đề rủi ro đến với khách hàng.

- Không tôn trọng thỏa thuận về mức phí hoa hồng, kì kèo tăng hoa hồng sau khi đã thỏa thuận xong.

4. Mọi thỏa thuận đều phải rõ ràng và lấy ý kiến của khách hàng làm ý kiến quyết định.

5. Lấy mối quan hệ đối với khách hàng làm mục tiêu trong mọi giao dịch.

 

II. ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC TRONG NGHỀ:

1. Cộng tác trên tinh thần hai bên cùng có lợi

2. Lấy lợi ích khách hàng làm nền tảng giải quyết tranh chấp

3. Lấy thỏa thuận rõ ràng làm căn cứ làm việc.

 

III. ĐỐI VỚI SÀN:

1. Luôn bảo vệ uy tín thương hiệu của Sàn trong công việc

2. Lấy quy tắc, nội quy của Sàn làm căn cứ điều chỉnh hành vi

3. Làm việc với khách hàng và đối tác dưới tư cách của Sàn, không dùng theo tư cách cá nhân.

 

Quảng Bình, ngày 13.6.2018

Giám đốc Sàn bất động sản Quảng Bình QUANGBINHLAND

                                  (đã ký)

                            Đặng Văn Nghĩa

 

So sánh tin đăng
Ít nhất 2 tin đăng !